ماهواره کوچک فوران آتشفشان را پیش بینی می کند

ماهواره کوچک فوران آتشفشان را پیش بینی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، ماهواره NACHOS که در ارتفاع ۴۸۰ کیلومتری زمین حرکت می کند با استفاده از یک دوربین فراطیفی از سیاره خاکی عکس می گیرد. این ماهواره همراه هفدهمین ماموریت کپسول باری سیگنوس به فضا پرتاب شد و روز دوشنبه هفته جاری به ایستگاه فضایی بین الملی رسیده است.