ارتباط دانشگاه با صنعت محدود به یک دفتر در گوشه‌ای از آموزش عالی نیست

ارتباط دانشگاه با صنعت محدود به یک دفتر در گوشه‌ای از آموزش عالی نیست

عضو هیات امنای پژوهشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات با اشاره به تحولات فناورانه دنیا با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی، گفت: موضوع ارتباط دانشگاه با صنعت محدود به یک دفتر در گوشه‌ای از نظام آموزش عالی دیده نمی‌شود، بلکه به عنوان ماموریت اصلی آموزش عالی مطرح است. به گزارش ایسنا نصرالله جهانگرد در وبینار هوش