ترجمه خُرخُر خوک با استفاده از هوش مصنوعی!

ترجمه خُرخُر خوک با استفاده از هوش مصنوعی!

دانشمندان می‌گویند که توانسته‌اند برای اولین بار صدای خُر خُر خوک را ترجمه و عواطف و احساسات آن‌ را درک کنند. این یک پیشرفت بالقوه برای نظارت بر سلامت حیوانات است. به گزارش ایسنا و به نقل از دیلی‌میل، محققان یک هوش مصنوعی را توسط ۷۴۱۴ صدا که در مراحل مختلف زندگی ۴۱۱ خوک از