ششمین دوره مسابقات هوش مصنوعی برگزار می‌شود

ششمین دوره مسابقات هوش مصنوعی برگزار می‌شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دکتر حسین زینلی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دبیر مسابقات هوش مصنوعی امیرکبیر گفت:ششمین دوره مسابقات هوش مصنوعی با هدف «آشنایی بیشتر دانشجویان و دانش‌آموختگان با مسائل واقعی صنعت، افزایش ارتباط صنعت با دانشگاه و همچنین ایجاد حس نشاط و رقابت بین محققان