روشی جدید برای تشخیص سرطان ریه در مراحل اولیه

روشی جدید برای تشخیص سرطان ریه در مراحل اولیه

دانشمندان دانشگاه پکن ابزاری مبتنی بر هوش مصنوعی برای تشخیص سرطان ریه در مراحل اولیه توسعه دادند. به گزارش ایسنا و به نقل از چاینادیلی، دانشمندان چینی از توسعه ابزار آزمایشی مبتنی بر هوش مصنوعی برای تشخیص سرطان ریه خبر داده‌اند. محققان اظهار کرده‌اند این سیستم هوش مصنوعی ممکن است در تشخیص زودهنگام سرطان ریه