شروع خوبی در توسعه هوش مصنوعی داشته‌ایم

شروع خوبی در توسعه هوش مصنوعی داشته‌ایم

کمال خرازی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص مطالبه رهبری برای قرار گرفتن در بین ۱۰ کشور اول دنیا در حوزه هوش مصنوعی گفت: هوش مصنوعی و استفاده از بخشهای مختلف یکی از موضوعاتی است که در دنیا به صورت خیلی گسترده مورد توجه قرار گرفته است. مشاور عالی معاون علمی و فناوری رئیس