ارائه خدمات بهینه به مشتریان با سامانه محققان دانش‌بنیان

ارائه خدمات بهینه به مشتریان با سامانه محققان دانش‌بنیان

سامانه‌ هوشمند مبتنی بر شبکه بانکی کشور محصول یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان است و صاحبان کسب و کار با استفاده از این سامانه قادرند انواع خدمات را به مشتریان ارائه دهند. به گزارش ایسنا، علی موقر، مدیرعامل این شرکت دانش بنیان گفت: نرم افزار طراحی شده در این شرکت یک بسته کامل نرم افزار مالی