کارگاه آموزشی پایتون با محوریت «هوش مصنوعی» برگزار می‌شود

کارگاه آموزشی پایتون با محوریت «هوش مصنوعی» برگزار می‌شود

انجمن علمی دانشجویی کشوری فناوری اطلاعات سلامت، کارگاه آموزشی برنامه نویسی پایتون پیشرفته «با محوریت هوش مصنوعی» را برگزار می‌کند. به گزارش باشگاه دانشجویان ایسنا، “آشنایی مقدماتی با پایتون”، “ساختن تابع ها”، “مدیریت خطا در پایتون”، “کلاس ها و اشیا در پایتون”، “مفاهیم شی گرایی و ارث بری کلاس ها”، “آموزش import کردن یک ماژول