نصب سامانه احراز هویت غیرحضوری افراد از راه دور برای مراکز متقاضی

نصب سامانه احراز هویت غیرحضوری افراد از راه دور برای مراکز متقاضی

عضو هیئت علمی دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران و مجری طرح «احراز هویت غیرحضوری افراد از راه دور با تشخیص چهره و تشخیص زنده‌بودن تصویر» از نصب و استقرار نهایی این سامانه برای مراکز متقاضی خبر داد. دکتر هادی ویسی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان این‌که برای برخی مراکز متقاضی تحت لیسانس