تأثیر رشد اقتصاد دیجیتال بر کسب و کارها

تأثیر رشد اقتصاد دیجیتال بر کسب و کارها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه فضای مجازی، ما در عصر اقتصاد دیجیتال قرار داریم و توجه به این مسئله که شرکت‌ها و کسب و کارها چگونه تحت تأثیر رشد و گسترش آن قرار می‌گیرند از اهمیت زیادی برخوردار است. هرچه قدر دانسته‌ها در مورد اقتصاد دیجیتال بیشتر باشد راه‌های کشف گسترش کسب

دیدگاه