هوش مصنوعی چگونه درک ما از سیستم ایمنی را ارتقا می‌بخشد؟

هوش مصنوعی چگونه درک ما از سیستم ایمنی را ارتقا می‌بخشد؟

لنفوسیت‌ها نوعی گلبول سفید هستند که نقش مهمی در سیستم ایمنی بدن ایفا می‌کنند. تعداد کم لنفوسیت‌ها می‌تواند نشان دهنده مشکلات سلامتی باشد، اما ثابت شده است که ورزش به افزایش تعداد لنفوسیت‌ها کمک می‌کند. نوآوری‌هایی مانند هوش مصنوعی(AI) برای درک بیشتر اینکه چگونه فعالیت بدنی بر ایمنی بدن ما تأثیر می‌گذارد استفاده می‌شود. به

دیدگاه