حذف محدودیت ابزار چت هوش مصنوعی بینگ

حذف محدودیت ابزار چت هوش مصنوعی بینگ

مایکروسافت در ابتدا به سرعت ابزار چت هوش مصنوعی بینگ را محدود کرد تا از تنظیم پاسخ‌های نامناسب توسط آن جلوگیری کند، اما پس از چند روز تصمیم خود را تغییر داد.

دیدگاه