ویدیو/ انقلاب محاسباتی جدید با احداث «کارخانه هوش مصنوعی»

ویدیو/ انقلاب محاسباتی جدید با احداث «کارخانه هوش مصنوعی»

دو شرکت تولیدکننده آیفون «انویدیا» و «فاکس‌کان»، در بیانیه‌ای مشترک از احداث «کارخانه‌های هوش مصنوعی» خبر دادند. آن‌ها قصد دارند دیتاسنترهای عظیمی با تمرکز بر هوش مصنوعی بسازند. شعبه مرکزی فاکس‌کان در تایوان قرار دارد. این بیانیه در حالی منتشر شد که ایالات متحده روز گذشته تحریم‌های جدیدی برای صنعت تراشه چین وضع کرد. به

ویدیو/ انقلاب محاسباتی جدید با احداث «کارخانه هوش مصنوعی»

ویدیو/ انقلاب محاسباتی جدید با احداث «کارخانه هوش مصنوعی»

دو شرکت تولیدکننده آیفون «انویدیا» و «فاکس‌کان»، در بیانیه‌ای مشترک از احداث «کارخانه‌های هوش مصنوعی» خبر دادند. آن‌ها قصد دارند دیتاسنترهای عظیمی با تمرکز بر هوش مصنوعی بسازند. شعبه مرکزی فاکس‌کان در تایوان قرار دارد. این بیانیه در حالی منتشر شد که ایالات متحده روز گذشته تحریم‌های جدیدی برای صنعت تراشه چین وضع کرد. به

دیدگاه