تخمین سطح زیرکشت محصولات کشاورزی استراتژیک با هوش مصنوعی

تخمین سطح زیرکشت محصولات کشاورزی استراتژیک با هوش مصنوعی

رییس مرکز توسعه هوش مصنوعی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات جزئیات پروژه تخمین سطح زیرکشت محصولات کشاورزی استراتژیک توسط هوش مصنوعی را بیان کرد. به گزارش ایسنا،  محمدشهرام معین- رییس مرکز توسعه هوش مصنوعی پژوهشگاه ICT – ضمن اعلام این خبر اظهار کرد: با توجه به اهمیت موضوع امنیت غذایی و نیاز کشور به آمار

دیدگاه