لطفا «گوگلی» رفتار کن!

لطفا «گوگلی» رفتار کن!

کارمندان گوگل، مدیر عامل این شرکت را برای عرضه زودهنگام ربات هوش مصنوعی گفتگوگر مخصوص خود موسوم به بارد(Bard) مورد انتقاد قرار داده‌اند و آن را به دور از فرهنگ گوگل می‌دانند. به گزارش ایسنا و به نقل از آی‌ای، کارمندان گوگل از آنچه «راه اندازی زودهنگام» ربات هوش مصنوعی گفتگوگر «بارد»(Bard) به عنوان یک

دیدگاه