گوگل: از داده‌های عمومی برای آموزش هوش مصنوعی استفاده می‌کنیم

گوگل: از داده‌های عمومی برای آموزش هوش مصنوعی استفاده می‌کنیم

گوگل با به‌روزرسانی سیاست حریم خصوصی خود، اعلام کرد می‌تواند از داده‌های عمومی موجود برای کمک به آموزش مدل‌های هوش مصنوعی خود استفاده کند. به گزارش ایسنا، این غول فناوری، آخر هفته گذشته متن سیاست خود را تغییر داده و مدل‌های زبانی را به مدل‌های هوش مصنوعی تغییر داد. همچنین اعلام کرد که می‌تواند از

دیدگاه