شورای غول‌های فناوری برای توسعه «هوش مصنوعی مسئول»

شورای غول‌های فناوری برای توسعه «هوش مصنوعی مسئول»

شرکت‌های گوگل، مایکروسافت، اپل، متا و دیگر شرکت‌های بزرگ فناوری به کنسرسیوم ایالات متحده می‌پیوندند تا «هوش مصنوعی مسئول» را ارتقاء دهند. این گروه روی اجرای اقدامات مورد اشاره در فرمان اجرایی اخیر جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا کار خواهد کرد. به گزارش ایسنا، مجموعه کاملی از شرکت‌های بزرگ دنیای فناوری شامل ۲۰۰ شرکت در

دیدگاه