عرضه نسل جدید هوش مصنوعی گوگل به تاخیر افتاد

عرضه نسل جدید هوش مصنوعی گوگل به تاخیر افتاد

معرفی مدل هوش مصنوعی جمینی (Gemini) گوگل، دچار تاخیر شد. به گزارش ایسنا، دنیا باید همچنان مدت بیشتری صبر کند تا عرضه پیچیده‌ترین مدل هوش مصنوعی گوگل را مشاهده کند. جیمینی به عنوان نسل جدید هوش مصنوعی و مولتی مدل، توصیف شده است یعنی می‌تواند انواع مختلف داده را پردازش کند و از ظرفیت درک

دیدگاه