تاریخ انتشار : یکشنبه 28 فروردین 1401 - 9:55
312 بازدید
کد خبر : 538

جزئیات ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته «هوش مصنوعی» در کشور

جزئیات ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته «هوش مصنوعی» در کشور

خبرگزاری مهر – گروه حوزه و دانشگاه: هوش مصنوعی Artificial Intelligence رشته علمی است که شاخه‌ای از علوم رایانه محسوب می‌شود و مهمترین هدف متخصصان هوش مصنوعی، تولید ماشین‌هایی است که دارای احساسات بوده، توانایی تعمیم و کاربست تجربیات گذشته در شرایط مشابه جدید را داشته و قادر به گسترش دامنه دانش و تجربیات خود

خبرگزاری مهر – گروه حوزه و دانشگاه: هوش مصنوعی Artificial Intelligence رشته علمی است که شاخه‌ای از علوم رایانه محسوب می‌شود و مهمترین هدف متخصصان هوش مصنوعی، تولید ماشین‌هایی است که دارای احساسات بوده، توانایی تعمیم و کاربست تجربیات گذشته در شرایط مشابه جدید را داشته و قادر به گسترش دامنه دانش و تجربیات خود باشند.

امروزه هوش مصنوعی در حوزه‌هایی از جمله پزشکی، علوم هوافضا، اکتشافات، تسلیحات نظامی، پیش بینی وضع هوا، نقشه برداری و شناسایی عوارض، تشخیص صدا، گفتار و دست خط، بازی‌ها و نرم افزارهای رایانه‌ای کاربرد دارند.

رشته هوش مصنوعی و رباتیک از سال ۱۳۸۱ در ایران تدریس می‌شود و در مجموع دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های مختلف کشور در این رشته گرایش دانشجو می‌پذیرند.

در دفترچه انتخاب رشته برای مقطع دکتری تخصصی زیر مجموعه علوم کامپیوتر رشته‌های محاسبات نرم و هوش مصنوعی، نظریه سیستم‌ها، نظریه محاسبه، محاسبات علمی وجود دارد.

همچنین در علوم شناختی که یکی از رشته‌های مرتبط با هوش مصنوعی است نیز در رشته‌های زبان شناسی، علوم اعصاب شناختی گرایش مغز و شناخت، علوم اعصاب شناختی گرایش رایانش و هوش مصنوعی، علوم شناختی گرایش روانشناسی، علوم شناختی روانشناسی گرایش روانشناسی شناختی، علوم شناختی روانشناسی گرایش شناخت اجتماعی دانشجو پذیرش می‌شود.

در مجموعه دانشگاه‌های کشور، هوش مصنوعی یکی از گرایش‌های مهندسی رایانه است اما در حوزه‌های دیگری از جمله علوم شناختی و بازی‌های رایانه‌ای هم پذیرش دانشجو صورت می‌گیرد.

وضعیت پذیرش دانشجو در رشته هوش مصنوعی و علوم مرتبط در مقطع دکتری تخصصی

عنوان رشته / گرایش مراکز ظرفیت
کدرشته ۲۲۴۷ علوم کامپیوتر محاسبات نرم و هوش مصنوعی دانشگاه تهران / دانشگاه شهید باهنر کرمان / دانشگاه شهید بهشتی / دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۱۸ نفر
کدرشته ۲۲۴۸ علوم شناختی علوم شناختی علوم اعصاب شناختی گرایش رایانش و هوش مصنوعی دانشگاه تبریز / پژوهشگاه دانش‌های بنیادی / مؤسسه غیرانتفاعی علوم شناختی ۸ نفر
کدرشته ۲۳۴۷ مهندسی پزشکی – بیوالکتریک

علوم شناختی علوم اعصاب شناختی گرایش رایانش و هوش مصنوعی

مؤسسه غیرانتفاعی علوم شناختی ۲ نفر
کد ۲۳۵۶ مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی / علوم شناختی علوم اعصاب شناختی گرایش رایانش و هوش مصنوعی

دانشگاه اصفهان / دانشگاه بوعلی سینا همدان / دانشگاه تبریز / دانشگاه تهران / دانشگاه زنجان / دانشگاه سمنان / دانشگاه شهید بهشتی / دانشگاه شیراز / دانشگاه صنعتی اصفهان / دانشگاه صنعتی امیرکبیر / دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی / دانشگاه صنعتی شاهرود / دانشگاه صنعتی شریف / دانشگاه علم و صنعت ایران / دانشگاه فردوسی مشهد / دانشگاه کاشان / دانشگاه یزد / مؤسسه غیرانتفاعی علوم شناختی

۸۴ نفر

در آزمون دکتری تخصصی سال ۱۴۰۰ دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم در رشته هوش مصنوعی و علوم مرتبط تعداد ۱۱۲ نفر ظرفیت برای ۱۷ دانشگاه، یک پژوهشگاه و یک مؤسسه غیرانتفاعی در این گرایش خاص تعیین شده است.

وضعیت در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۰ متفاوت‌تر است و تعداد یک هزار و ۵۵۵ نفر ظرفیت در مجموع برای تمام رشته‌های هوش مصنوعی و علوم مرتبط با آن در دانشگاه‌ها تعیین شده است.

وضعیت پذیرش دانشجو در رشته هوش مصنوعی و علوم مرتبط در مقطع کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۰

عنوان رشته / گرایش مراکز ظرفیت (روزانه و شبانه و پردیس)
کدرشته ۱۲۰۹ علوم کامپیوتر علوم کامپیوتر گرایش محاسبات نرم و هوش مصنوعی

دانشگاه تبریز / دانشگاه دامغان / دانشگاه سیستان و بلوچستان / دانشگاه شهید باهنر کرمان / دانشگاه صنعتی امیرکبیر / دانشگاه علامه طباطبایی / دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان / دانشگاه شاهد / مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی

۱۱۳ نفر
کدرشته ۱۲۰۹ علوم کامپیوتر علوم کامپیوتر گرایش داده کاوی

دانشگاه تربیت مدرس / دانشگاه خوارزمی / دانشگاه سیستان و بلوچستان / دانشگاه شاهد / دانشگاه شهید بهشتی / دانشگاه صنعتی امیرکبیر / مؤسسه غیرانتفاعی سلمان – مشهد

۱۲۱ نفر
کدرشته ۱۲۰۹ علوم کامپیوتر علوم کامپیوتر گرایش علوم تصمیم و دانش

دانشگاه تهران / دانشگاه حکیم سبزواری / دانشگاه خوارزمی / دانشگاه شاهد / دانشگاه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی

۴۱ نفر
کدرشته ۱۲۰۹ علوم کامپیوتر بیوانفورماتیک دانشگاه الزهرا (س) / دانشگاه تبریز / دانشگاه تربیت مدرس / دانشگاه دامغان / دانشگاه زابل / دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۷۹ نفر
کدرشته ۱۳۵۸ هنرهای تصویری و طراحی هنرهای رایانه‌ای گرایش طراحی شبیه ساز هوشمند دانشگاه هنر اسلامی تبریز ۹ نفر
کدرشته ۱۳۵۸ هنرهای تصویری و طراحی هنرهای رایانه‌ای گرایش تولید بازی‌های رایانه‌ای دانشگاه هنر اسلامی تبریز ۹ نفر
کدرشته ۱۳۵۸ هنرهای تصویری و طراحی هنرهای رایانه‌ای گرایش هنرهای چند رسانه‌ای دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران / دانشگاه هنر اسلامی تبریز ۱۹ نفر
مجموع ۳۹۱ نفر

رشته مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز مرتبط‌ترین رشته در این مقطع است که تعداد یک هزار و ۱۵۳ دانشجو در آن پذیرفته می‌شود. رشته قرآن کاوی رایانشی نیز به عنوان یک گرایش در این رشته تعداد ۱۱ دانشجو می‌پذیرد.

جدول وضعیت پذیرش در کدرشته ۱۲۷۷ مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز

دوره تعداد مراکز ظرفیت
روزانه ۳۶ دانشگاه ۴۱۰ نفر
نوبت دوم ۲۴ دانشگاه ۱۱۳ نفر
مجازی ۶ دانشگاه ۲۳۰ نفر
پردیس خودگردان ۶ دانشگاه ۴۹ نفر
پیام نور یک واحد ۱۰ نفر
غیرانتفاعی ۲۶ دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی ۳۱۱ نفر
مجازی غیرانتفاعی یک دانشگاه ۳۰ نفر
مجموع یک هزار و ۱۵۳ نفر

*در این گزارش رشته‌های هوش مصنوعی و علوم مرتبط در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم بررسی شده‌اند.

برچسب ها :

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.