اخراج صدها کارمند تیم فروش تبلیغات گوگل

اخراج صدها کارمند تیم فروش تبلیغات گوگل

گوگل در راستای کاهش هزینه‌هایش، صدها کارمند در تیم فروش تبلیغات را اخراج کرد. به گزارش ایسنا، این حرکت به نشانه‌هایی می‌افزاید که تعدیل مشاغل، امسال ادامه خواهد یافت، زیرا شرکت‌ها برای کاهش حجم کار، به دنبال استفاده از نرم‌افزار هوش مصنوعی و اتوماسیون هستند. گوگل همین هفته گذشته، اعلام کرده بود که صدها هزار

دیدگاه