اسکن چشم خطر سکته قلبی و مغزی را نشان می دهد

اسکن چشم خطر سکته قلبی و مغزی را نشان می دهد

گروهی از محققان انگلیسی یک سیستم هوش مصنوعی ابداع کرده اند که می تواند تصاویر شبکیه چشم را برای بررسی سلامت رگ ها رصد کند و به شناسایی افراد در معرض خطر حمله قلبی و سکته مغزی کمک کند.