گزارش عملکرد ۱۰۰ روزه معاونت علمی و فناوری منتشر شد

گزارش عملکرد ۱۰۰ روزه معاونت علمی و فناوری منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، سورنا ستاری با اشاره به گزارش صد روزه معاونت علمی و فناوری گفت: تامین نیازهای کشور در حوزه هوش مصنوعی یکی از اقدامات معاونت علمی و فناوری است. وی ادامه داد: بر همین اساس معاونت علمی و فناوری پروژه حمایت از تولید

دیدگاه